Documental sobre Els Porrots de Silla: Llorer i Fusta

La Dansa dels Porrots és un ball que s’executa a la localitat de Silla el dia 6 d’agost, festivitat del Crist, patró del poble. Però, a més, la dansa ha arribat a ser tot un símbol, d’una banda, de la cultura popular de la localitat, i un motiu d’orgull per a aquesta. Per això, també es representa en dates assenyalades, cavalcades, desfilades folklòriques, etc.

És una dansa pantomímica, en la qual es vol representar una lluita, un conflicte, entre guerrers que, per les seues indumentàries, semblen ibèriques o grecoromanes. Per als de Silla, es tracta d’una representació antiquíssima.

Doncs bé, un grapat de persones del poble agrupades des de diverses entitats han elaborat i publicat un document àudio-visual sobre la nostra Dansa dels Porrots, el qual enllacem a continuació.