Les persones amb trastorns mentals i l’estigma social

xavi estiu 5per Xavier Cunyat Rios

El pròxim dia 10 d’octubre serà el Dia de la Salut Mental. Amb motiu d’aquesta fita vam podrem vore a les xarxes socials i a alguns mitjans de comunicació xicotetes campanyes de sensibilització o conscienciació respecte de les particularitats i necessitats de les persones que conformen el col·lectiu dels malalts i les malaltes mentals.

He de dir que aquesta atenció per part d’alguns mitjans generalistes que per primera vegada semblen situar-se del costat de les persones afectades, em provoca certa alegria, perquè el que venia sent habitual és que els mitjans tractaren les malalties mentals i els seus afectats de manera sensacionalista, per no dir morbosa, contribuint a l’alimentació i sosteniment d’això que els professionals de la salut mental, els malalts i malaltes i els seus familiars coneixen bé des de fa temps, que no és altra cosa que l’estigma social.

Voldria reflexionar a continuació sobre aquesta xacra social que pateixen moltes persones amb trastorns mentals. Aquestes persones, a més de patir una malaltia considerablement destructiva i incapacitant, han de patir en molts casos això que s’anomena “estigma”.

soccomtu

L’estigma és el prejudici que predisposa a actituds negatives cap a la persona amb trastorn mental. Implica un conjunt de creences errònies, actituds de rebuig social, temor i accions excloents que dificulten els processos de recuperació i augmenten el risc d’exclusió social i de discriminació.

Aquesta actitud apareix també entre els familiars (que al seu torn la pateixen), els professionals i els mateixos afectats (autoestigma). La tendència a la negació que es puga patir una malaltia mental sol propiciar el rebuig a la petició d’ajuda professional i, en conseqüència, retard en la detecció, el diagnòstic i l’inici del tractament.

Els estereotips més freqüents són: perillositat i relació amb actes violents, responsabilitat sobre la malaltia, incompetència i incapacitat per a tasques bàsiques de la vida, impredictibilitat de les seues reaccions i manca de control. L’estigma es manté pel desconeixement i per creences i prejudicis molt arrelats en la població, pel que comporta una forta resistència a l’argumentació lògica. Els mitjans de comunicació poden contribuir poderosament a seu manteniment o bé a contrarestar la dimensió del problema.

estigma

Hi ha dades favorables pel que fa a eficàcia en reducció de l’estigmatització de campanyes educatives a escala local, de campanyes amb segmentació de l’audiència i de campanyes que augmenten el contacte amb els afectats, ja que el coneixement personal de la malaltia mental s’associa amb una major tolerància. No obstant això moltes intervencions tenen un caràcter molt local i per això poc generalitzable.

Per l’eliminació de l’estigma informa’t, sigues tolerant, respecta i sigues amable amb aquest col·lectiu de persones, del qual segur que en coneixes alguna. T’ho agrairan.

A Cotino li va la marxa

juan_cotino

 

per Jopi

A Cotino li va la bona vida
perquè és un home de sort,
és de l’Opus, té el cor fort,
i es confessa cada dia
ay padre, ave maria,
he pecado. Doncs, te absolvo,
y m’ayudas a fer missa.
Cotino no es fa de pregar
i diligent s’hi posa i frisa.

Com tot no ha de ser resar,
viure bé i fornicar,
els protegits del Senyor,
i si són de l’Opus millor
també es poden dedicar
a coses de corrupció,
a fer diners i a medrar.
Després s’han de confesar,
els donen l’absolució
i a continuar.
La cosa és si els enxampen
amb un negoci gens clar,
com és el cas de Cotino
amb tot el seu fangar.
Perquè la gent del Casino
beato i episcopal
és que no té atura
i la cara molt redura!

I com Cotino és un vibre
sense ninguna moral,
ha presentat un llibre
sobre l’Ètica i la policia
i això és un pecat mortal
com ho fou la simonia
de la visita papal.
Què en sabrà d’aixó Cotino
si l’ètica ni la coneix?
Que pregunten als del Metro
que sí que saben com menteix!

La Biblioteca de Babel i els límits del món

xavi estiu 5per Xavier Cunyat Rios

Hui pràcticament tothom hem normalitzat l’ús de la tecnologia digital en la nostra vida quotidiana. L’època en que es parlava de «bretxes digitals», ja siga d’accés o d’ús, ha quedat enrere, encara que això no vol dir que no hi haja diferències, particularitats o jerarquies entre els usuaris en quant a domini i aprofitament dels recursos actuals per a tractar amb la informació. No obstant, es pot dir que hi ha un estàndard d’usuari, i que és tan normal i estès estar connectat com vore la tele o fregir un ou.

Ara bé, podem fer-nos algunes preguntes sobre la incorporació d’aquestes tecnologies al nostre entorn: Què hem guanyat i què hem perdut amb la transformació digital? Hem millorat com a persones individualment i col·lectiva des de que estem totes i tots hiper-connectats? Són útils per a la vida totes les coses noves en que ens hem ensinistrat? Ho eren aquelles que han caigut en desús o hem oblidat?

Sé que sobre aquestes qüestions hi haurà tantes opinions com experiències personals, i que el que per a uns ha estat un descobriment meravellós, per a altres ha sigut un mal viatge. En aquest sentit jo vull dir la meua, i per això, en el que segueix faré un repàs sobre la història de la Web i la transformació digital al nostre entorn tal com les he conceptualitzades en aquests darrers 25 anys, o tal com les comprenc, i diré per què pense que aquesta tecnologia de la informació i la comunicació encara ens pot millorar la vida, o té alguna cosa que aportar a la nostra condició en tant que essers humans.

bab3

Ciberespai i Utopia

Per a mi els primers anys de la Web i la seua expansió estan marcats per la visió utòpica. En 1994 va ser quan vaig vore per primera vegada una pantalla connectada a Internet, i va ser a un departament de la universitat. No coneixia a ningú que tinguera connexió a casa, i Telefónica encara tardaria en traure al mercat Teleline i la tarifa plana. Internet la coneixien quatre gats. Eixe mateix any del 94 es publicava un llibre, «Ciberia», d’un autor que després ha tingut molt de ressò amb llibres sempre relacionats amb el fet digital, Douglas Rushkoff.

El llibre descriu, de forma un tant romàntica, als personatges que poblaren els inicis (70’s i 80’s) d’una xarxa global d’ordinadors connectats i la propagació de la tecnologia digital. Hackers barbuts, drogues psicodèliques, contracultura i ambients underground, amb la música de Grateful Dead com a principal banda sonora, formen l’agar cultural en el que alguns visionaris ciberpunks trobaren en el «ciberespai» i les noves realitats que la tecnologia digital començava a deixar vore, una promesa de llibertat o un salt evolutiu de la humanitat.

Per a la majoria dels autors del moviment ciberpunk, en el ciberespai es podien crear comunitats ideals al voltant d’una cibercultura tecno-emancipatòria, en les que els subjectes socials compartiren sense friccions rellevants experiències, preocupacions, reivindicacions, interessos i aspectes identitaris. Aquestes propostes apunten a una realitat en el ciberespai com a alternativa radical a la física i quotidiana. En aquesta realitat les capacitats humanes són ampliades per efecte de la tecnologia com la forma de superació final de les contradiccions que persisteixen en la societat.

Hui, pràcticament tots els ciberpunks i visionaris, com Hakim Bey, que veien en aquestes tecnologies motius per imaginar utopies, han desistit d’aquests tipus d’exercicis, i troben més aviat que Internet s’ha convertit en un instrument de control panòptic, o en una mutació de la societat espectacular de sempre amb el seu fetitxisme mercantil. No obstant, vos recomane llegir el llibre perquè és una activitat divertida conèixer el folklore de la ideologia californiana que dóna pas a aquest gran invent que és la xarxa, o si més no, conèixer un poc de la seua història.

bab4

Nova economia, Web Social i P2P

Cap a finals dels noranta es donaren noves transformacions de la web en consonància amb el nou caràcter massiu que aquesta estava prenent. En efecte, la web dels hackers i els ciberpunks dels inicis, encara era cosa de minories, d’iniciats i entesos, però a finals dels noranta són molts milions els usuaris que arreu el món s’incorporen a la xarxa.

Amb aquesta popularització d’Internet, si més no als països desenvolupats, es donen diversos efectes. Un d’ells és que comença a vore’s la dimensió econòmica de la web, la possibilitat de fer negocis. Apareix el concepte de «Nova economia» per a referir-se a les empreses que oferien serveis tecnològics o que radicaven la seua activitat a la xarxa.

El creixement de la nova economia va ser fulgurant fins a l’esclafit de la coneguda com «Bombolla Puntcom». Aquest és un terme que es refereix a un període de creixement en els valors econòmics d’empreses vinculades a Internet. Aquesta corrent econòmica especulativa molt forta es va donar entre 1997 i 2001. Durant aquest període, les borses de valors de les nacions occidentals van veure un ràpid augment del seu valor causa de l’avanç de les empreses vinculades al nou sector d’Internet i a la nova economia. En passar el temps, moltes d’aquestes empreses van fer fallida o van deixar d’operar. El període va ser marcat per la fundació (i en molts casos, espectacular fallida) d’un nou grup de companyies basades en Internet designades comunament empreses «Puntcom».

Una combinació d’un veloç augment de preus de les accions, l’especulació individual i la gran disponibilitat de capital de risc van crear un ambient exuberant. L’esclat de la bombolla va marcar el principi d’una relativament suau però llarga recessió en les nacions occidentals.

Aquesta crisi de l’economia va tindre efectes en la pròpia naturalesa de la web. Durant el període de propagació de l’ús de la xarxa havien aparegut moltíssimes empreses vinculades a Internet i amb aquesta crisi moltes feren fallida i desaparegueren. Les que varen sobreviure tenien algunes característiques comunes les quals per a molts eren la causa o raó d’aquesta supervivència. Aquestes conjunt de webs reberen un nom: Web Social o Web 2.0 .

bab5

«Web Social o 2.0» és un concepte que es va encunyar el 2003. El terme estableix una distinció entre la primera època de la web, on l’usuari era bàsicament un subjecte passiu que rebia la informació o la publicava, sense que existiren massa possibilitats perquè es generés la interacció, i la revolució que va suposar l’auge dels blogs, les xarxes socials i altres eines relacionades.

La Web 2.0, per tant, està formada per les plataformes per a la publicació de continguts, com Blogger, les xarxes socials, com Facebook, els serveis coneguts com wikis (Vikipèdia) i els portals d’allotjament de fotos, àudio o vídeos (Flickr, YouTube). L’essència d’aquestes eines és la possibilitat d’interactuar amb la resta dels usuaris o aportar contingut que enriquisca l’experiència de navegació.

Cal esmentar que les diferències entre la primera i la segona era de la web no es basaven en un canvi a nivell tecnològic en els servidors, encara que naturalment s’ha donat un considerable avanç en el maquinari; és l’enfocament de la xarxa, els objectius i la forma en què els usuaris van començar a percebre la informació en línia el que caracteritza aquest renéixer, que va tenir lloc silenciosa però veloçment, al començament del nou mil·lenni.

Fins llavors, Internet era un univers de dades majoritàriament estàtiques, una font de consulta revolucionària que atreia milions de persones a contemplar-la passivament. Si bé els fòrums i el xat daten de la web 1.0, aquests es trobaven ben diferenciats dels llocs tradicionals; navegar era similar a visitar un gran centre comercial, amb infinitat de botigues, en les quals era possible comprar productes, però no alterar els seus aparadors. Amb l’arribada de la Web 2.0, es va produir un fenomen social que va canviar per sempre la nostra relació amb la informació, principalment perquè ens va fer part d’ella.

bab7

Un altre efecte social de la xarxa el representa l’aparició de les xarxes de distribució de fitxers P2P. Una «Xarxa P2P» (Peer-to-peer), també coneguda en valencià com a xarxa entre parells o d’igual-a-igual, és una de les formes més importants i populars de compartir tot tipus de material entre usuaris d’Internet, independentment de la plataforma de programari utilitzada ni el lloc o moment en què es troben.

A partir que al maig de 1999 sortira al mercat Napster, considerada com la primera aplicació que va inaugurar les xarxes Peer-to-peer, la tecnologia P2P no ha parat de créixer, tant en termes d’usuaris com d’avenços en la seua estructura.

Bàsicament, les xarxes P2P són una xarxa d’ordinadors que funciona sense necessitat de comptar ni amb clients ni amb servidors fixos, el que li atorga una flexibilitat que d’una altra manera seria impossible d’aconseguir. Això s’obté gràcies a que la xarxa treballa en forma d’una sèrie de nodes que es comporten com iguals entre si. Això en poques paraules vol dir que els ordinadors connectats a la xarxa P2P actuen al mateix temps com a clients i servidors respecte als altres computadors connectats.

bab6

Un altre dels avantatges associats a les xarxes P2P és que les mateixes poden aprofitar de millor manera l’ús de l’ample de banda disponible entre els usuaris per a l’intercanvi d’arxius, el que permet d’aquesta manera obtenir una millor performance i rendiment en les connexions, el que es tradueix en una millor velocitat de transferències, i per tant en una baixada d’arxius més ràpida.

Les xarxes P2P van ser i són molt útils per a tot el que té a veure amb compartir dades entre usuaris, i va ser i és molt utilitzada per compartir entre els usuaris que es connecten amb qualsevol dels clients que hi ha al mercat tot tipus de material, tant de vídeo, com d’àudio, programes i literatura, entre d’altres.

Malgrat tot el material subjecte a les diferents lleis de protecció de la propietat intel·lectual que podem trobar a les xarxes P2P, les mateixes en si no són il·legals, el considerat il·legal en molts països del món són els llocs que proveeixen dels enllaços per que es puguem descarregar aquest tipus de contingut.

bab8

La xarxa com Intel·ligència Col·lectiva

Aquesta dimensió social que esdevingué amb l’aparició de la web 2.0 i les xarxes P2P va fer que començaren a desenvolupar-se tot tipus de fenòmens al voltant de la «sociabilitat» que la xarxa permetia. Apareixen tot un seguit de comunitats distribuïdes d’intercanvi i tractament d’informació. La societat mateix comença a percebre’s i caracteritzar-se primàriament com un entramat de relacions sense centre. Dels sistemes de propagació d’informació clàssics moderns com són els diaris, les emissores de ràdio i la televisió, els quals tenen una estructura centralitzada i un missatge unidireccional, passàvem amb Internet a tota una atapeïda xarxa de nodes interconnectats de manera distribuïda i de missatge multidireccional.

Açò portà aparellat que es començara a parlar de noves formes de distribució d’intel·ligència, cultura, autoritat i identitat. Hi havia qui, tornant un poc als plantejaments utòpics dels inicis de la web, parlava de la xarxa com un gran cervell social (social brain), on els nodes es connecten a la manera com les neurones es relacionen al cervell humà i el seu sistema nerviós. Una de les obres que, al meu parer, millor tracta aquesta possibilitat d’una «ment comuna» és el llibre de l’antropòleg Pierre Lévy «Intel·ligència col·lectiva: per una antropologia del ciberespai», publicat el 2004.

Pierre Lévy està interessat pels ordinadors i per Internet en tant que mitjans capaços d’augmentar no només les capacitats de cooperació de l’espècie humana sinó també les dels col·lectius com ara associacions, institucions, empreses, col·lectius locals o grups que comparteixen afinitats. Sosté que, en tant que mitjà, el fi últim d’Internet és la «intel·ligència col·lectiva», concepte que centra els interessos de recerca del professor Lévy així com el seu impacte en les noves societats basades en el coneixement. Lévy és un pensador mundialment reconegut per les seues aportacions en el camp de la cibercultura.

En aquest llibre, Pierre Lévy parteix d’un precepte segons el qual les xarxes de comunicació i les memòries numèriques abastaran pròximament a la majoria de les representacions i missatges en circulació al planeta. El ciberespai, com a nou escenari de la construcció social i cultural planteja nombrosos interrogants. D’una banda es critica el control social encarnat en la data-vigilància, el registre de les persones, els poders anònims, la desaparició de la memòria tal com la coneixem. D’altra banda, hi ha una postura optimista que veu en el ciberespai l’oportunitat de constituir una intel·ligència col·lectiva, democràtica, on es poden descobrir nous àmbits del llenguatge i de la societat mateixa, al redefinir els vincles que hui es debiliten.

Els coneixements vius, la perícia i les competències dels éssers humans estan sent reconegudes com la font de totes les altres riqueses. Llavors, quina finalitat s’atorga a les noves eines de comunicació? La seua utilització més útil socialment seria sense dubtes subministrar als grups humans instruments per unir les seues forces mentals amb la finalitat de constituir intel·lectes o imaginants col·lectius. La informàtica comunicant es presentaria llavors com la infraestructura tècnica del cervell col·lectiu o de l’hipercórtex de comunitats vives. El paper de la informàtica i de les tècniques de comunicació de suport numèric no seria el de «reemplaçar la humanitat» ni d’acostar-se a una hipotètica «Intel·ligència artificial», sinó d’afavorir la construcció de col·lectius intel·ligents en els quals les potencialitats socials i cognitives de cadascú podran desenvolupar-se i ampliar mútuament. Segons aquest enfocament, el projecte arquitectural major del segle XXI serà imaginar, construir i condicionar l’espai interactiu i movent del ciberespai. Potser llavors serà possible sobrepassar la societat del espectacle per abordar una era post-mèdia, era en què les tècniques de comunicació serviran per filtrar els fluxos de coneixements, per navegar pel coneixement i per pensar en conjunt més que per arrossegar masses de informacions.

Aquest projecte convoca a un nou humanisme que inclou i eixampla el «Coneix-te a tu mateix» a «aprenguem a conèixer-nos per pensar junts» i que generalitza el «pense, per tant existisc» a «formem una intel·ligència col·lectiva, per tant existim com a comunitat eminent». Es passa del cogito cartesià al cogitamus. Lluny de fusionar les intel·ligències individuals en una mena de magma indistint, la intel·ligència col·lectiva és un procés de creixement, de diferenciació i de reactivació mútua de les singularitats. La imatge inestable que emergeix de les seues competències, dels seus projectes i de les relacions que els seus membres mantenen en l’espai del coneixement constitueix per a un col·lectiu una nova manera d’identificació, oberta, viva i positiva. Noves formes de democràcia, millor adaptades a la complexitat dels problemes contemporanis que les formes representatives clàssiques, podrien llavors sorgir. I açò ens porta a parlar de política.

bab9

Poder, Comunicació i Moviments Socials

Si hi ha una obra i un autor que ha investigat a fons i de manera rigorosa la xarxa telemàtica i la seua vinculació amb la societat, la política i les seues més recents transformacions, eixa obra és la de Manuel Castells.

Després de «L’era de la informació» (1996-98), en l’any 2009, Castells publica «Comunicació i poder», on aborda les particularitats de l’estratègica convergència entre tecnologia, comunicació i poder. Basant-se en diversos enfocaments socials, econòmics, polítics i psicològics, l’autor penetra en els bastidors on s’entreteixeixen i s’articulen relacions estratègiques de poder, control i supervisió de les pràctiques socials, culturals i polítiques per mitjà de processos que denomina com «auto-comunicació de masses», les noves formes de comunicació en xarxa.

Segons Castells, el poder i la política es decideixen en el procés de construcció de la ment humana a través de la comunicació. En el nostre tipus de societat, els mitjans de comunicació de masses són decisius en la formació de l’opinió pública que condiciona la decisió política. La política és sobretot política mediàtica, cosa que té conseqüències importants sobre la política mateixa, ja que condueix a la seua personalització i la política de l’escàndol. Ara bé, la comunicació de masses està sent transformada per la difusió d’Internet i la Web 2.0, així com per la comunicació sense fils. L’emergència de la «auto-comunicació de massa» desintermedia als mitjans i obri el ventall d’influències en el camp de la comunicació, permetent una major intervenció dels ciutadans, la qual cosa ajuda als moviments socials i a les polítiques alternatives. Però al mateix temps també les empreses, els governs, els polítics intervenen en l’espai d’internet. Per aquest motiu les tendències socials contradictòries s’expressen per un i altre costat tant en els mitjans de comunicació de masses com en els nous mitjans de comunicació. D’aquesta manera, el poder es decideix cada vegada més en un espai de comunicació multimodal. En la nostra societat, el poder és el poder de la comunicació.

bab10

Com la comunicació, i en especial la comunicació socialitzada, la que existeix en l’àmbit públic, ofereix el suport per a la producció social del significat, la batalla de l’opinió de les persones es juga en gran part en els processos de comunicació. I això és encara més aplicable a la societat en xarxa, que es caracteritza per l’omnipresència de xarxes de comunicació en un hipertext multimodal. En efecte, l’actual transformació de la tecnologia de la comunicació en l’era digital amplia l’abast dels mitjans de comunicació a totes les esferes de la vida social en una xarxa que és a un temps global i local, genèrica i personalitzada segons un patró sempre canviant. Com a resultat, les relacions de poder, és a dir, les relacions que constitueixen els fonaments de tota societat, a més dels processos que desafien les relacions de poder institucionalitzades, es determinen i decideixen cada vegada més en el camp de la comunicació.

Els mitjans de comunicació de masses no són els dipositaris del poder, però en conjunt constitueixen l’espai en què es decideix el poder. En la nostra societat, els polítics depenen dels mitjans de comunicació. El llenguatge dels mitjans té les seues pròpies regles.

La difusió d’Internet, la comunicació mòbil, els mitjans digitals i una varietat d’eines de programari social han impulsat el desenvolupament de xarxes horitzontals de comunicació interactiva que connecten local i globalment en un temps determinat. El sistema de comunicació de la societat industrial es centrava en els mitjans de comunicació de masses, caracteritzats per la distribució massiva d’un missatge unidireccional d’un a molts. La base de la comunicació de la societat xarxa és la web global de xarxes de comunicació horitzontal que inclouen l’intercanvi multimodal de missatges interactius de molts a molts, tant sincrònics com asincrònics.

En efecte, ens trobem en un nou àmbit de comunicació i, en última instància, en un nou mitjà, l’eix principal està compost per xarxes informàtiques, el llenguatge és digital i els remitents estan distribuïts per tot el món i són globalment interactius. En veritat, el mitjà, fins i tot un mitjà tan revolucionari com aquest, no determina el contingut i l’efecte dels seus missatges. Però fa possible la diversitat il·limitada i l’origen en gran mesura autònom de la majoria dels fluxos de comunicació que construeixen i reconstrueixen a cada segon la producció global i local de significat en l’opinió pública.

bab11

En l’any 2012, Castells publicà «Xarxes de indignació i esperança». El 2011 va ser un any més en la crisi econòmica global, però, fonamentalment, va ser l’any de la primavera àrab, de la indignació, de les revolucions, de les protestes multitudinàries i de l’acolliment de nous moviments socials. En aquesta obra Castells analitza el paper de d’Internet i les noves tecnologies en la formació, dinàmica i perspectives de canvi social d’aquests moviments.

Van ser les xarxes socials del Internet sense fil, la difusió viral d’imatges i idees, les que van fer que aquests sentiments d’ira, indignació i esperança s’estengueren pel món com una forma de contagi. Castells és emfàtic en assenyalar que, si bé el paper de Internet i la comunicació sense fils han estat fonamentals en aquests moviments socials, en cap cas poden ser considerades com els seus referents causals. Assumir que els moviments han estat creats per Internet implicaria caure en el que alguns anomenen el «determinisme tecnològic». Les revoltes sorgeixen per les contradiccions i conflictes de diferent tipus que hi ha a cadascuna de les societats, bé siga pels règims autoritaris, per les crisis econòmiques o per la connivència entre la política i el capital, però és a través de la xarxes interactives de comunicació com la gent aconsegueix connectar entre si i compartir la seua indignació. En aquest sentit, Internet és un suport material, un instrument d’acció d’aquests moviments, en la mesura que els permet mobilitzar, organitzar, deliberar, coordinar i decidir.

Segons Castells, aquesta relació entre Internet i els moviments socials en xarxa no és merament instrumental, sinó que, a més, dóna lloc a una «cultura de l‘autonomia», entesa com la capacitat d’un actor social per convertir-se en subjecte definint la seua acció al voltant de projectes construïts al marge de les institucions de la societat, d’acord amb els valors i interessos de l’actor social. Castells assegura que hi ha un cercle virtuós entre les noves tecnologies i l’autonomia, ja que a través de la connexió en xarxa actors individuals construeixen la seua autonomia amb persones de similars idees a través de les xarxes que preferisquen.

bab12

Privacitat, Algoritmes i Post-veritat

Malgrat que en el tractat fins ací en referència a Internet la majoria de les fites ressenyades tenen un distintiu d’optimisme o utopisme emancipatori, he de dir que en els darrers anys s’han accentuat socialment alguns efectes negatius de la xarxa. Per exemple, la concentració del tràfic de dades en unes poques companyies o empreses, l’accés d’algunes d’elles a les dades personals i de múltiples aspectes com el hàbits de consum, les quals converteixen aquesta informació de milions de persones en mercaderia per a la mineria de dades (Big Data), així com l’aplicació no massa clara i raonada d’algoritmes a masses ingents de dades i persones, fan pensar en les facetes menys ètiques i més desagradables d’Internet respecte de drets fonamentals com el de «Privacitat».

Així mateix han aparegut, amb la popularització de l’ús de xarxes socials, efectes en el psiquisme social de dubtós benefici per a la integritat de la dignitat moral o dels usos socials. Per exemple l’anomenada «Extimitat». Aquest és un terme nou per al concepte oposat al de intimitat. És l’exposició dels aspectes íntims de la persona: les relacions, els costums privats, el propi cos, els pensaments, etc. L’individu no es mostra per compartir alguna cosa amb els altres, sinó que usa als altres com un mirall per reafirmar-se. Hui en dia, la gent té la necessitat d’exhibir i de construir un personatge que siga més acceptat que la persona mateixa. La nostra societat ja no només consumeix objectes sinó que nosaltres mateixos ens convertim en objectes a vendre i comprar. Llavors, els mitjans comunicatius funcionen com expositors d’individus que s’han de mantenir en el mercat i porten les seues regles a la pròpia vida.

La socialització virtual segueix el patró del màrqueting, i les eines electròniques d’aquest tipus de socialització estan fetes a la mida de les seues tècniques. Les xarxes socials mostren la intimitat que vol ser mostrada i la que els altres volen veure. Sura en l’ambient col·lectiu una mena de narcisisme exacerbat.

Recentment, el filòsof alemany d’origen coreà, Byung-Chul Han, ha tractat fenòmens com aquest en un interessant llibre, «La societat de la transparència» (2013). En ell el filòsof aprofundeix sobre les conseqüències que l’abandonament de la negativitat i de tota resistència a l’alteritat està operant en la societat actual, totalitzant el concepte de la transparència fins a convertir-la en un fetitxe.

Cap altre lema domina hui el discurs públic com la transparència, explica Byung-Chul Han. L’omnipresència d’allò transparent no pot reduir-se a un canvi en l’àmbit de la política o l’economia, sinó que troba la seua explicació dins d’un canvi de paradigma social, al qual l’autor anomena la nova «societat positiva». L’abolició d’allò negatiu ha inundat el torrent del capital, la comunicació i la informació, el càlcul, la direcció i el control, i sotmet hui les nostres accions tornant-les transparents.

bab13

La mirada absoluta de l’era digital ha destituït la imatge de control del panòptic dissenyat per Jeremy Bentham al segle XVIII, que era un sistema de visibilitat concebut per a la vigilància en les presons. El disseny comprèn una estructura circular amb una torre d’inspecció situada al seu centre, des de la qual els encarregats de la institució penal són capaços de controlar els reclusos, que es situen al voltant del perímetre del seu punt d’observació. Per a Han, el «panòptic digital» actual és no perspectivista, és a dir, sense que la despòtica vigilància omnipresent provinga d’una figura del centre. La distinció entre centre i perifèria s’ha diluït, el panòptic digital funciona sense cap òptica de perspectiva, la seua eficàcia és que es produeix des de l’exterior, des de tots els indrets.

La solitud, l’aïllament i la incomunicació pròpia del model panòptic que s’aplica en la instal·lació de Bentham, no és aplicable al model digital. Els habitants del panòptic digital es connecten i comuniquen entre si. El que garanteix la transparència no és la solitud mitjançant l’aïllament, sinó la hiper-comunicació. A més, els habitants del panòptic digital col·laboren activament en la construcció del mateix, i en la seua conservació, ells s’exhibeixen i es despullen. L’exhibicionisme i el voyeurisme alimenten les xarxes del panòptic. L’exhibició pornogràfica i el control panòptic es compenetren.

Segons Han, el desenvolupament actual del món s’orienta cap a un gran panòptic digital. Un panòptic total, sense separacions de dins o fora, sense murs. Google i les xarxes socials, que es presenten com a espais de llibertat, adopten formes panòptiques. Hui, contra tot el que se suposa normalment, la vigilància no es realitza com un atac a la llibertat. Més aviat cadascú es lliura voluntàriament a la mirada panòptica digital. L’habitant del panòptic digital és víctima i actor alhora. Ací està la dialèctica de la llibertat, que es fa patent com a control.

Altres efectes, al meu parer perniciosos que han dut l’ús massiu de xarxes socials són la Infoxicació, les Cambres d’Eco i la Post-veritat.

bab14

La «Infoxicació» afecta sobretot als usuaris d’Internet i els professionals del coneixement, pel que pot assegurar-se que són poques les persones que poden lliurar-se d’aquest fenomen. La infoxicació és la sobrecàrrega o excés d’informació originada per la profusió de continguts a la xarxa. Una víctima de la infoxicació pateix desconcert, angoixa i paràlisi davant l’elevat volum de dades i informació. Està considerada com la malaltia de la societat digital.

La infoxicació es produeix perquè recollim més quantitat d’informació de la que realment és necessària, que en ocasions ni s’ha sol·licitat ni resulta d’utilitat. La recerca d’informació es fa amb l’ànim de comprovar que el que realment diem és cert o per a justificar la presa de decisions. El fet que hi haja una quantitat d’informació sobre alguna cosa ens fa pensar que alguna cosa és més real.

Les «Cambres d’Eco» són un efecte estudiat recentment sobre sociabilitat, opinions polítiques i xarxes socials. Les xarxes socials són un mitjà molt interessant per analitzar les opinions i adherències polítiques dels seus usuaris, els que s’informen i comparteixen punts de vista amb persones del seu entorn o d’arreu el món al voltant de temes d’interès tant local com mundial. Però es tracta de mitjans realment democràtics, definint aquests com a mitjans on totes les veus siguen escoltades i la discussió fluïsca cap a un millor enteniment comú de l’organització social?

De nou, amb l’aplicació de «Algoritmes» a les xarxes socials els individus són exposats cada vegada mes únicament a la informació que reforça els seus punts de vista previs, evitant així la confrontació d’opinions, excloent la pluralitat en la deliberació sobre els problemes comuns a tota la societat. Això genera un ambient de caixa de ressonància, per dir-ho d’alguna manera, que fomenta l’extremisme i la polarització política. I açò ens porta a altre tema, la Post-veritat.

bab15

La «Post-veritat» o mentida emotiva és un neologisme que descriu la distorsió deliberada d’una realitat, per tal de crear i modelar l’opinió pública i influir en les actituds socials, a la qual els fets objectius tenen menys influència que les apel·lacions a les emocions i a les creences personals.

En cultura política, s’anomena política de post-veritat (o política post-factual) a aquella en què el debat s’emmarca en apel·lacions a emocions desconnectant dels detalls de la política pública i per la reiterada afirmació de punts de discussió en els quals les rèpliques fàctiques -els fets- són ignorades.

Els mitjans o xarxes socials afegeixen una dimensió addicional, ja que les xarxes que els usuaris creen poden convertir-se en cambres d’eco on domina un únic punt de vista polític i l’escrutini de les reivindicacions falla, permetent l’existència d’un ecosistema mediàtic paral·lel de llocs web, editorials i canals informatius que acaben repetint afirmacions post-fàctiques sense refutació. La manipulació de la informació fa que el públic no puga conèixer què és veritat i què falsedat. Això es deuria a la transformació de la comunicació política en propaganda, la pèrdua de principis ètics pel periodisme actual i la seua submissió a interessos totalment particulars, així com la posada en escena dels polítics cap a l’espectacle, la manipulació i la fragmentació de la ciutadania.

La recent elecció de Donald Trump com a president dels EUA i l’estil de la seua política comunicativa, així com l’estratègia comunicativa i posterior la pujada electoral de partits xenòfobs d’ultradreta a diversos països, en serien una mostra d’aquest fenomen.

bab2

Epíleg: La Biblioteca de Babel

He fet un repàs prou extens, si bé no exhaustiu, de com he experimentat i conceptualitzat la xarxa digital en els meus darrers vint-i-cinc anys com a usuari de la mateixa. I ara recupere alguna de les preguntes que em feia al principi de l’escrit: Què he guanyat i què he perdut amb totes aquestes coses? Probablement he perdut moltes hores fent el babau consumint estupideses i frivolitats, però pense, honestament, que he tret d’Internet molts més beneficis que pèrdues.

Fa dos dècades, quan era estudiant, si volia llegir un clàssic de la filosofia i no tenia prou diners per a compra-me el llibre havia d’anar a la biblioteca, trobar-lo (si estava), endur-me’l en préstec per uns dies limitats i tornar-lo en acabar. Si tenia els diners me’l comprava clar, adore els llibres, però havia d’anar a la llibreria i buscar-lo o encarregar-lo si no estava exhaurit. Tot açò cada exemplar. La lectura era solitària i podia intercanviar impressions sobre el text amb dos o tres persones del meu entorn més immediat com a molt.

Amb Internet la cosa de llegir canvià bastant. Puc cercar l’exemplar en varies pàgines si vull comprar-lo. Hi ha pàgines i revistes sobre novetats a orri. Si busque clàssics o llibres que tenen ja un temps son fàcilment trobables a la xarxa gratuïtament (per què no dir-ho). Puc cercar comentaris a blogs, resums, sinopsis i investigacions. Puc compartir el fitxer del llibre amb molta gent d’ací i d’allà. Puc tindre un blog on fer ressenyes o articles. I serà per llibres, pel·lícules o música?

Per a mi Internet és com «La Biblioteca de Babel» que imaginà J. L. Borges, infinita i atapeïda de llibres que tracten de milions de temes i conten una multitud inacabable de històries.

A més a més, l’experiència comunicativa en els diversos formats de la informació de la que faig ús a la xarxa és tremendament més colpidora e interessant que la que oferien i ofereixen els mitjans de comunicació tradicionals. Encara consumisc ràdio i televisió, però lluny queden els temps en que era un espectador passiu incrustat en una butaca. Preferisc la interactivitat i el retorn d’informació de la xarxa, i la capacitat de triar i filtrar els continguts més enllà de les opcions disponibles del dial radiofònic o de la TDT.

A les xarxes socials, tot i l’agressivitat que desprenen a vegades, procure viure amb serenitat i ser constructiu aportant materials i informacions que crec poden beneficiar d’alguna manera als contactes amb qui em relacione. En definitiva, intente mantindre una comunicació el més rica i complexa possible, que alhora siga equilibrada i saludable.

La comunicació, siga a través de la tecnologia digital o no, està relacionada amb el llenguatge, sense el domini del qual no seria possible. Doncs bé, m’ha vingut al cap un aforisme del gran filòsof Ludwig Wittgenstein que diu: «Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món». M’agradaria pensar que sempre tindré a l’abast una Biblioteca de Babel on puga trobar nous horitzons que amplien els límits del meu món, i on sempre puga gaudir de la companyia d’algú amb qui poder raonar i desplegar llargues conversacions.

Commemorant el 9 d’Octubre. De la conquesta cristiana a l’època gòtica

llorenç3per Llorenç Alapont Martín

Director tècnic del Museu d’Història i Arqueologia de Silla. MARS

La conquesta de l’Alqueria i Torre de Silla, va estar vinculada inevitablement a la conquesta de Balasinya que, com a cabdal, exercia de lideratge sobre la resta d’alqueries disperses a l’horta valenciana. La caiguda de la ciutat comportava inevitablement la claudicació d’un bast territori conformat per les alqueries situades al seu voltant.

La insuficient capacitat del cap i casal en defensar el seu territori i la manca de suport exterior va comportar que moltes de les alqueries de l’horta foren lliurades sense lluita o sense ser massa assetjades. No obstant això, algunes alqueries fortificades, com la de Silla, presentaren una alta resistència als assetjaments, com demostra el Llibre dels Fets de Jaume I que descriu com Silla fou assetjada i pressa a l’estiu de 1238, després de vuit dies de combats i la utilització d’un fonèvol.

ab un fonèvol nostre, dos richs homens: Don Pedro Ferrandez d’Açagra e Don Eximen d’Orrea, e combateren per VIII dies. E a cap de VIII dies reteren-se, e així haguérem Cyla”.

Diners de Jaume I procedents de les intervencions arqueològiques en l’Entorn de la Torre. Museu d’Història i Arqueologia de Silla. MARS

 

Després de la batalla del Puig, l’exèrcit musulmà va perdre tota esperança de victòria, replegant-se les hosts a l’interior de les muralles de la capital. El setge definitiu a la ciutat de València es va iniciar un 23 d’abril de 1238. El 9 d’octubre d’aquell any, el rei Jaume I aconseguí la ciutat i per tant, part del regne. Més de 50.000 musulmans van haver d’abandonar la ciutat cap a Cullera, després de la rendició. L’expulsió va arribar també a la zona pròxima a la capital, especialment a totes les alqueries de l’horta. Gran part del territori es va despoblar de musulmans i tan sols van quedar alguns nuclis d’alqueries una mica més allunyades en l’entorn pròxim a la capital, en les quals els sarraïns estaven vinculats a certes activitats rellevants, com la producció ceràmica en Manises i Paterna o la pesquera en Silla.

Una vegada finalitzada la conquesta va començar el repartiment de les cases i terres entre els aliats del monarca, en compensació per la lluita llavor a favor de la contesa, sumant un total 1.829 de concessions, tal com queda palès en el Llibre del Repartiment. En aquest mateix “Llibre de Repartiment” quedarà constància del lliurament de l’alqueria de Silla amb la seua torre al Gran Mestre de l’Ordre de l’Hospital el 15 de gener de 1233.

Després dels primers anys de presa de possessió es va començar a formalitzar i adjudicar els béns confiscats entre els repobladors cristians. Així, el 31 d’octubre de 1243, mitjançant la Primera Carta Pobla, l’Ordre de l’Hospital va concedir terres de Silla a dotze colons nouvinguts encapçalats per Berenguer de Cilla. Aquest primer contingent resultava clarament insuficient per posar en funcionament rendible totes les terres i entramat productiu. En conseqüència, el mestre hospitaler Pere d’Alcalà lliura el 25 de novembre de 1248 una Segona Carta Pobla a un grup molt més nombrós de 72 famílies vingudes d’Albarracin i les comarques del Baix Segre.

jau5
Primera Carta Pobla de Silla

No obstant, aquesta repoblació “cristiana”, molts dels musulmans autòctons varen continuar residint a Silla, encara que en condicions molt més desfavorables. Els sarraïns resultaven especialment valuosos per a la pesca en l’Albufera, arts que encara no dominaven els nou arribats. Així, segons el privilegi lliurat el 5 de febrer de 1248 a favor de l’Orde de l’Hospital, el rei Jaume I, per assegurar-se l’impost del “quint” amb que estava gravat el peix , permeté a cent famílies de moros seguir habitant a Silla, dels quals, seixanta havien de ser homes que saberen navegar les barques que havia disponibles, uns pescadors, que foren desallotjats del Barrasí i enviats a les afores, vora el camí del Port, naixent d’aquesta manera l’anomenat Raval, que correspon a la zona de la Font de la Bàscula. Aquest document demostra la importància que aleshores assolia el Port de Silla per l’activitat pesquera.

Amb els nous senyors feudals, el fet més important i allò que ha estat constatat per les intervencions arqueològiques, és la progressiva evolució de la torre i el seu entorn immediat per convertir-se en castell feudal. Així, l’Ordre de l’Hospital comença a transformar la torre adossant altres edificis com el graner, el molí, el forn i la capella, com evidencia l’arc gòtic adossat a la torre de Silla que ha estat interpretat com l’oratori del castell.

jau6

Amb la creació de la Nova Ordre de Montesa, Jaume II acordava amb el Papa Joan XXII, la cessió a l’Ordre de Montesa de tots els dominis hospitalers del Regne de València. Això suposava l’extinció de la comanda hospitalària a Silla per estar situada a més d’una llegua de València, passant a la nova ordre de Montesa. El 10 de setembre de 1319, a la porta de la Torre, fra Erimà d’Eroles, claver de Montesa, prenia possessió de Silla. El carreu heràldic esculpit amb la Creu de Montesa trobat a la Torre de Silla, representa un il·lustratiu i preciós testimoni de la pertinença del castell de Silla a l’Ordre de Montesa.

jau7

Progressivament, al castell de Silla s’incorporaven noves i diverses construccions a mesura que es consolidava el sistema feudal. Així es creaven els cellers i les almàsseres de la senyoria que es varen traure a la llum durant l’excavació arqueològica realitzada al carrer del Castell, on aparegueren dues grans pedres de molí i altres elements arquitectònics destinats a la producció d’oli.

 

En aquest sentit, observem com el castell de Silla, al llarg dels segles, lluny de perdre protagonisme, es va reforçant per continuar sent un dels llocs fort per a la defensa i control del territori valencià. Una clara evidència d’aquest fet son les estructures defensives datades en el context de les guerres de Castella, que les excavacions arqueològiques vam traure a la llum recentment.

jau10

jau11

Durant la primera guerra de Castella entre Pere IV el Cerimoniós d’Aragó i Pere I el Cruel de Castella, el primer inicia una sèrie d’actuacions per reforçar les construccions defensives. Així construeix la muralla cristiana de València cap al 1356 i ordena al mestre de Montesa fortificar els llocs de Sueca i de Silla. Dins d’aquest context se situa la construcció de la barbacana i el fossar descoberts al subsòl del carrer de la Llibertat de Silla. Probablement aquestes noves fortificacions de Silla es realitzen tant en previsió de futures incursions castellanes o potser per reparar les destrosses provocades pels atacs de l’exèrcit castellà del qual sabem que va desembarcar a Gandia i va transitar pels camins de Silla abans d’assetjar la ciutat de València el 1363.

L’aparició a l’interior del fossat de plats amb decoració en verd i bru, procedents de Paterna, datats en la segona meitat del segle XIV confirma que la construcció de la barbacana i el fossat de Silla coincideix amb l’època de les guerres entre els dos Peres. Entre les peces, destaca un plat finament decorat amb la representació d’una guatlla.

jau12


Llorenç Alapont Martín, Director tècnic del Museu d’Història i Arqueologia de Silla. MARS.

Un Estat de “Villarejos” i pendejos

PITARCH NOVA IMATGEper Josep L. Pitarch

Amagueu els patos que venen els músics, era l’expressió que s’utilitzava per a referir-se al fet que, quan en un poble llogaven una banda i repartien els músics a dormir per les cases que els hostatjaven, com duien bona gana i encara l’augmentaven més tocant a destall en processons, passacarrers, balls de plaça, bous, etc., arramblaven amb tot el que trobaven, I per això, calia amagar-ho tot i simbòlicament s’al·ludia als patos (ànecs). Als pobles de la Mariola, per a aplacar-los la voracitat, inventaren l’olleta de músic, que és un plat molt energètic i econòmic, a base de fesols, penques, les entranyes dels animals o corada, cansalada i botifarra. Ara, aquesta expressió s’empra com una advertència perquè la gent tinga més precaució, davant les diverses amenaces dels polítics, dels inspectors d’hisenda, etc.

Per altra banda, com s’anuncien tronades electorals molt integrals (municipals, autonòmiques, generals, europees) i cap dels contendents no tenen la victòria assegurada, aniran a mata-degolla, uns contra els altres. De fet, la dreta (PP i C’s) ja s’ha posat a la feina, contra Pedro Sanchez i el PSOE, perquè contra Podem i contra els nacionalistes bascos i catalans ho han estat sempre i ho estaran. El Casado del màster regalado i el llança-pinyols Garcia, per una banda i per l’altra el tal Rivera, (de qui continue esperant que algú em diga si és de la família del falangista), no tenen altra feina a fer. El problema d’aquests dos, és que els seus programes són l’anticatalanisme, el franquisme, les posicions més reaccionàries contra el progrés i la justícia social, i res més.

Em dóna la impressió, però, que amb aquest bagatge no tenen massa a guanyar i que se’ls acaba la veta.  Haver anunciat l’enfonsament i/o desaparició de Catalunya i no haver-ho aconseguit, ha desinflat el tema. La defensa de la mòmia de Franco i de l’espantós mausoleu de la vergonya, no té cap justificació i la gent, especialment la més jove, passa de tot. Les seues posicions contra els jubilats, contra els avanços feministes, contra la immigració i els desvalguts, això els resta credibilitat davant del veïnat. I sobre tot, en el cas del PP, l’enorme corrupció i els tractes de favor a la banca. Tot plegat representa una enorme llosa sobre aquests dos partits, que en lloc de resignar-los els ha enervat enormement.

Només li faltava a la cort dels miracles que és l’Estat espanyol, l’aparició d’un comissari Villarejo, tot un pendejo sortit de la mateixa policia i recriat en les clavegueres del Gobierno. Quina vergonya de tio i quina vergonya d’Estat! El paio ha estat prestant grans serveis a l’administració central, espiant, gravant videos i converses, cercant documentació, en principi de l’enemic. Però ja posat, aquest pillard va decidir espiar també els que li pagaven i per això disposa de materials incriminatoris de les persones més importants: la família real, ministres, diputats i senadors, jutges, banquers, industrials…

Amb tota aquesta informació, obtinguda legal i il·legalment, i alguna des de prostíbuls dirigits per ell per a obtenir proves sexuals, Villarejo s’ha dedicat a l’extorsió i a fer diners, fins i tot des de la presó, perquè disposa d’una organització i de contactes importants. Així ha fet públics documents contra Juan Carlos, la ministra Delgado, el jutge Garzon, de jutges i fiscals en una reunió oficial a Colòmbia relacionant-se amb jovenetes menors d’edat… A Madrid tothom va de diarrea, perquè amenaça continuar delatant més gent i s’ha estès el pànic: tothom és sospitós.

Podríem dir que als espanyols encara els passa poc, perquè el menyspreable personatge que és el Villarejo, és una creació de l’Estat, un frankenstein que ara no saben controlar. Això ha passat al llarg de la història, com el Bin-Laden que entrenaren els nordamericans per a fer fora els russos d’Afganistan i que després es posà en la seua contra i els amargà la vida. Per tant, ara que porguen a Madrid, perquè el problema el tenen ells. Nosaltres ja fem prou suportant tanta màfia i corrupció. I els nostres diputats que vigilen els comptes, per si ens volen fer pagar entre tots, el xantatge a què estan sotmesos.

Així les coses, Pedro Sánchez, com ho té? Sembla que ha tranquil·litzat els seus barons, encara que amb aquesta tropa mai no se sap, i també la banca i les grans fortunes i que s’ha guanyat les confiances d’un Iglesias ara monàrquic, però té molt complicat aquietar el temporal nacionalista (bascos i catalans, els valencians no comptem). Els presidents Puigdemont i Torra ho han deixat molt clar: amb presos i exiliats, no hi haurà pressupostos. Això és tan lògic que Sanchez no s’ha de sorprendre, a més que estava advertit des del primer moment i, en lloc de cercar una solució, no se li ocorre altra cosa que responsabilitzar-nos, per veure’s obligat a convocar eleccions.

Aquestes eleccions les podran témer els constitucionalistes. Cadascú per una cosa distinta. Els socialistes i podemites, perquè les poden guanyar (malgrat la pugna larvada entre ambdós partits per tenir l’hegemonia), però necessitaran els vots nacionalistes. Els populars i els ciutadans, perquè no les podran guanyar, ni pactant entre ells. Per la part nacionalista he dit sempre que no tenim res a perdre i si molt a guanyar i ho explique d’una manera senzilla: si no tenim la independència, ni tenim una autonomia com la basca, ni els valencians els diners que ens corresponen, no tenim res. Què perdrem votant, si podem millorar els resultats, com diuen les enquestes?

Mentrestant, uns i altres han d’explicar per què protegeixen el comissionista Juan Carlos I;  per què no tallen radicalment la venda d’armes a l’Aràbia Saudita i altres països agressors, tot i cercant alternatives a la gent que es quedarà sense feina  a les fàbriques; per què no apugen els impostos als rics i als milionaris, com digueren; per què no denuncien el concordat amb el Vaticà i fan pagar a l’església com tots… I per què no expliquen que coses com el preu de la llum és una herència del PP, concretament del pillastre Sória….


Aquest article ha estat extret de la web El Repunt.